Firma

Firma Petr Jeřábek byla založena v roce 1992, původně se zabývala elektromontážemi silnoproudé elektroinstalace. Od roku 1997 se v převážné části orientuje na provádění revizí elektrických zařízení a okrajově na projektování elektrických zařízení.


Revize

Revize by měla představovat nedílnou součást provozu elektrického zařízení. Porucha zařízení může mít nepříjemné následky a dokonce ohrozit i životy lidí. Neriskujte a nechte je raději překontrolovat vaše elektrické zařízení.
Firma Petr Jeřábek provádí revize elektrických zařízení špičkovými přístroji od světových výrobců viz. sekce přístroje. Zpracovávání revizních zpráv je prováděno v programu EL-Revize firmy ELMER software s.r.o. Stav elektroinstalace je kontrolován dle norem a zákonů platných v době montáže elektroinstalace (rozsáhlá vlastní databáze). Kontrolní výpočty jsou prováděny v programech firmy David Klimša a SICHR firmy OEZ s.r.o.


Projekce

Projekční činnost je především zaměřena na zakreslování skutečného stavu elektroinstalace. Dle požadavku zákazníka je možné vypracovat i prováděcí dokumentaci pro novou elektroinstalaci.
Výkresová dokumentace je prováděna v programu SchémataCAD firmy ELMER software s.r.o. a dále v podpůrných programech výrobců elektroinstalačního materiálu.  Výpočty osvětlení jsou prováděny firemními programy výrobců svítidel.   


Nabídka

➢    Výchozí a pravidelné revize elektrických zařízení do 1000V v objektech bez i s nebezpečím výbuchu.
➢    Výchozí a pravidelné revize hromosvodu na objektech bez i s nebezpečím výbuchu.
➢    Revize elektrického zařízení pracovních strojů.
➢    Revize elektrického ručního nářadí.
➢    Revize elektrických spotřebičů.
➢    Kontroly zdravotnických přístrojů.
➢    Kompletní analýza odběrného místa.
➢    Sepsání dokladů pro odběr el.energie s firmou ČEZ (smluvní firma, ev.číslo 05-746).
➢    Měření oteplení zařízení.
➢    Měření intenzity osvětlení.
➢    Výpočty a návrhy osvětlení.
➢    Vyhledávání kabelů a jejich poruch (včetně podlahového topení).
➢    Zakreslení skutečného provedení elektroinstalace.
➢    Projekční činnost elektrických zařízení do 1000V v objektech bez i s nebezpečím výbuchu.
➢    Konzultační a poradenská činnost.

 
   
 

e-revize.com – Petr Jeřábek
assembled by bm

Přístupů: 132300