Ceny revizí jsou stanovovány výhradně smluvně.

Cena revize je závislá na rozsahu revidovaného zařízení, jeho stavu (popis, označení, atd.), přístupnosti a na rozsahu předložených dokladů (projektová dokumentace, výchozí a pravidelné revize, protokoly o určení vnějších vlivů, atd.).